Стратегията 2020 е резултат от осъзнаването на моралната отговорност на ЕС за опазването на околната среда. Ние постигаме това с 20% по-ниски въглеродни емисии. За тази цел повишаваме енергийната ефективност на сградите и дела на възобновяемата енергия с 20%. Особено важна роля за това играят слънчевата енергия и биомасата. Концепцията на Винербергер за керамична къща e4 улеснява използването на възобновяемата енергия. Така вие ще спестите средства и същевременно ще допринесете за опазването на околната среда.

Предимства във всеки един аспект

Строителният процес има много измерения и всяко решение има своите последствия. Изборът на концепцията на Винербергер носи множество предимства:
 
 • Пълна свобода и гъвкавост при планировката - изцяло според личните предпочитания
 • Ниски строителни и комунални разходи
 • Висока енергийна ефективност през целия жизнен цикъл на къщата
 • Комфорт и приятен естествен микроклимат
 • Запазване на инвестиционната стойност за бъдещите поколения
 • Активен принос за опазване на околната среда

Къща е4, пестим енергия, светлина

Умно планиране, по-добър живот или как да спестим енергия от самото начало

Енергийната ефективност изисква да бъдат спазвани някои основни правила. Концепцията за керамичната къща e4 позволява да се придържате към тях и същевременно дава свободата да проектирате дома си с много въображение. Ето някои от основните правила за проектиране на една енергийно ефективна къща:
 
 • Проектирайте къщата едновременно въздухонепропусклива и дишаща.
  Възможно ли е това? С концепцията на Винербергер това не е проблем, защото клетъчната структура на керамичните блокове Porotherm е и устойчива на вятър, и дишаща. Така загубата на топлина е по-малка, а температурата в помещенията – балансирана и приятна.
 
 • Проектирайте компактна конструкция! Така автоматично ще намалите консумацията. При компактните семейни къщи и многоетажни сгради откритата повърхност е относително малка в сравнение с обема на сградата, което намалява разходите за отопление. По възможност избягвайте да проектирате еркери и други издадени части. При мезонетите не се препоръчва покривът да е със сложна конструкция, тъй като тя увеличава повърхността, а оттам и консумацията на енергия.
 
 • Обърнете се към слънцето! Използвайте максимално безплатната слънчева енергия – оставете слънцето да влиза в къщата, или по-точно в стаите, които искате да отоплявате – техните прозорци трябва да гледат на юг. Помещенията с малко на брой или без прозорци като бани, коридори и килери трябва да гледат на север. Проектирайте издадените части като балкони така, че да не хвърлят сянка върху къщата през цялата година.
 
 • Избягвайте топлинните мостове! Термомост е онази зона, през която топлината напуска сградата по-бързо от обичайното. Освен че така се губи топлина, по охладените повърхности може да се образува плесен. Винербергер предлага редица оптимизирани конструктивни решения за избягване на термичните мостове в местата, които са особено уязвими – прозорци, тераси и тавани.
 
 • Използвайте тухлите като топлинен резервоар! Да прилагате концепцията е4 означава да строите масивна конструкция и да използвате специфичната и уникална способност на тухлите да акумулират в себе си топлината. В действителност те действат като акумулатор, който съхранява топлината при температурните пикове на слънцето или от друг източник на топлина в къщата и я отдават едва при спад на външната температура. Така температурата в стаите остава приятна и през лятото, и през зимата.

Да намалиш разходите е лесно

Строите нов дом, защото искате да живеете според собствените си виждания и творчески идеи. В същото време желаете да продължите да поддържате същия стил на живот и дори да го подобрите. Това не е проблем с Керамичната къща е4 на Винербергер, която позволява максимална финансова гъвкавост, като същевременно консумира много малко енергия през целия си жизнен цикъл. Всъщност керамичната къща е4 е с почти нулево потребление на енергия. Това означава, че автоматично пестите средства всеки ден, тъй като къщата се нуждае от съвсем малко енергия. Благодарение на високо-технологичността на тухлите и гъвкавата планировка къщата е4 покрива всички необходими изисквания за използване на възобновяема енергия, санитарните и други системи са с ниски оперативни разходи и нискотемпературна отоплителна система. Крайният резултат: керамичната къща е4 ви дава възможност да живеете природосъобразно, като поддържате висок стандарт.

Къща в гората

Определете утрешната посока днес

Времената се менят, а с тях и ценностите. И все пак някои ценности не се влияят от времето: например убеждението, че здравословният начин на живот в здравословна среда е предпоставка за високо качество на живот. Естественият метод на строителство при концепцията е4 се основава на това убеждение и отговаря на изискванията на най-високите екологични и инженерни стандарти. Тухлите на Винербергер са естествен и природосъобразен минерален продукт. Можете да разчитате на пълна екологична съвместимост без отделяне на вредни вещества и да се наслаждавате на приятен микроклимат през всички сезони. Порестата структура на нашите тухли абсорбира излишната влага и я отделя обратно, когато е необходимо.

Свързани статии