За нас

Групата Винербергер

Винербергер е най-големият производител на тухли в света и заема водещи позиции на пазара на керемиди в Европа със своите над 200 завода в 30 държави. Основана през 1819 г. във Виена, компанията се търгува на Виенската фондова борса още от 1869 г. През 1986 г. компанията започва своята динамична експанзия, която е фокусирана върху строителните материали. Това превръща Винербергер от местен австрийски производител на тухли в най-големият в света производител на тухли в рамките само на няколко години.
 
Дяловото участие в Тондах (Tondach) успешно допълва решенията за жилищно строителство чрез керамични керемиди и аксесоари за цялостни покривни системи. Придобиването на Земелрок Щайн Унд Дизайн (Semmelrock Stein & Design) разгръща портфолиото на групата Винербергер по отношение на решенията за ландшафтната архитектура чрез палитрата си от керамични и бетонни настилки. Придобиването на Пайплайф (Pipelife) - пластмасови тръбни системи - не само бележи стратегически етап в разширяването на основната дейност, но също така и намаляването на зависимостта на групата от силно циклични периоди в новото жилищно строителство. Винербергер се превръща в един от най-големите производители на тръби в Европа с богата продуктова гама от тръбни системи, която включва Пайплайф и Щайнцойг Керамо (Steinzeug Keramo) - керамични тръбопроводи системи.
 
Дейността на Винербергер обхваща всички процеси от добива на глина, производство, сертифициране на продукцията, до търговията и технически консултации. Чрез висококачествените системи за стени, покриви, фасади и настилки доставя на своите клиенти ориентирани към бъдещето решения от строителни материали с убедителни качества.

Винербергер в България

Винербергер стъпва на българския пазар в края на 2004 като Винербергер ЕООД и стартира с внос от Унгария и Румъния на керамични блокове с вертикални кухини с марка Porotherm – един изцяло нов, но очакван и търсен от пазара качествен продукт.
 
Първият проект - „Реконструкция и модернизация на керамичен завод Луковит” е пуснат в експлоатация в края на 2007 година след близо 10 месеца на строителство. Инвестицията от 25 млн. евро обхваща комплексна реконструкция и модернизация на завода и оборудването в съответствие с най-новите технически стандарти, внедряване на най-нови технологии за редуциране на енергията за производство, както и подобряване условията на труд и създаване на благоприятна работна атмосфера, отговаряща на изискванията за безопасност на труда и здравните норми в страната.

Заводът в град Луковит

На 05.11.2007 г. Винербергер ЕООД пусна в експлоатация най-модерният керамичен завод на Балканите. Предприятието се намира в гр. Луковит и стартира производството на Porotherm - голямоформатни керамични блокове за защитена зидария с вертикални кухини и порьозна структура, използвани при строителството на сгради с обществено или стопанско предназначение.
 
За периода от септември 2006 до септември 2007 старият керамичен завод в Луковит (познат под името „Успех” АД) беше напълно реконструиран и модернизиран. Инвестирайки над 25 млн. евро в най-модерно технологично оборудване и съвременна производствена сграда, Винербергер постави фундаментите на едно трайно и стабилно производство на висококачествените керамични блокове Porotherm в България.

Суровината за производството на Porotherm – мергелна глина се добива от кариерата в непосредствена близост на завода. За да се запази околната среда, вместо познатата практика на транспорт с тежкотоварни автомобили, глината се транспортира до производственото хале посредством покрито съоръжение с гумено-транспортна лента. Заводът в Луковит е първият от ново поколение, не само на Балканите, но и в Европа, отговаряйки на последните стандарти за енергийна ефективност, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.
 
На производствена площ от 15 000 м2 е концентрирано последно поколение машини и оборудване, доставени и монтирани от водещи фирми в бранша. Технологичният процес е изцяло автоматизиран, управлението на линията се осъществява посредством компютри и програмируеми контролери. Пещта и сушилните са специално проектирани, за да гарантират максимална енергийна ефективност при минимални емисии. Изпичането на тухлите е изцяло с природен газ като гориво. Винербергер ЕООД въвежда система от оборотни палети за многократна употреба, с цел намаляване разходите за дървесина като опаковъчен материал, давайки своя принос за опазване на горския фонд в регионален и международен аспект. Контролът на качеството на продукцията се упражнява непрекъснато в собствена, модерно оборудвана лаборатория.

Визия и мисия

Ние подобряваме качеството на живот на хората като им предлагаме добавена стойност към всяко решение за строителството. Ние подпомагаме процесите, които са природосъобразни и с ефективно използване на ресурсите през целия жизнен цикъл на сградата от избора на място за проектиране, изграждане, експлоатация, поддръжка, ремонт и разрушаване. Ние предлагаме устойчиви строителни материали и инфраструктурни решения за по-добро качество на живот.
 
Нашите бизнес дейности са фокусирани върху развитието, производството и дистрибуцията на керамични строителни материали. Нашата мисия е да продължаваме да работим като предпочитан доставчик на строителни материали в Европа на база на дълготрайното качество, енергийната ефективност и естествената красота на нашите продукти. Също така се стремим да осигурим отлични продажби и услуги по доставките.

Кариери

Нашите служителите са ключовият фактор за успех. С тяхната квалификация, отдаденост и мотивация те определят бъдещото развитие и конкурентоспособността на групата Винербергер. Ние търсим хора със силна персонална отдаденост и страст към работата си, които могат да мислят и действат като организатори. Очакваме служителите ни да предлагат решения и да имат силно развито чувство за професионална отговорност. В замяна ние им предлагаме справедливо и мотивиращо възнаграждение, атрактивни стимули, възможност за активно участие в развитието на компанията и оптимални условия за най-доброто професионално представяне и личностно развитие.
 
Предлагаме на служителите си широка гама от вътрешни и външни обучителни възможности като продуктови презентации, участие в работни групи по проекти и технически семинари.
 
В момента не предлагаме свободни позиции, но ще се радваме да ни изпратите вашата автобиография и мотивационно писмо на: Tanya.Boyadzhieva@wienerberger.com