Търговски представители - стени

Техническа консултация, продуктови обучения и обслужване на клиенти
Търговски представители на Винербергер ЕООД

арх. Николай Иванов

Архитект - Консултант
М +359 885 110 756
nikolay.ivanov@wienerberger.com

Арх. Николай Иванов завършва своето висше образование в УАСГ – гр.София – специалност архитектура. Постъпва на работа във Винербергер през 2015г. като заема позицията  “Архитект – консултант”.

Момчил Йорданов

Търговски представител за София и Югозападна България
М +359 882 288912
momchil.yordanov@wienerberger.com
 
Момчил Йорданов завършва магистратура в СА “Д. А. Ценов“ гр.Свищов, специалност „Икономика и управление на индустрията“. През 2009 г.се присъединява към екипа на Винеребергер.

Борислав Димитров

Търговски представител за София и Северозападна България
М +359 882 288924 
borislav.dimitrov@wienerberger.com
 
Борислав Димитров е роден през 1969 г. в гр. София. Завършил е висше образование със специалност „Финанси и кредит“. През 2013 г. постъпва във Винербергер като търговски представител.

Димитър Вътков

Търговски представител за Централна Северна България
М +359 882 288923
dimitar.vatkov@wienerberger.com
 
Димитър Василев Вътков завършва висшето си образование в СВУ “Черноризец Храбър“, град Варна. От 2010г. насам е част от екипа на Винеребергер.

Николай Минчев

Търговски представител за Централна Южна България
М  +359 885 755191
nikolay.minchev@wienerberger.com
 
Николай Минчев завършва висшето си образование през 1998 г. в УННС, гр. София - специалност "Финанси". От 1.12.2007 г. е търговски представител във Винербергер за район Централна Южна България.

Милан Миланов

Търговски представител за Североизточна България
М +359 887 153000
milan.milanov@wienerberger.com
 
Милан Миланов получава средно образование в гр. Добрич, а през януари 2001 г. завършва ИУ - Варна със специалност магистър–стоковед. Започва своята кариера във Винербергер през 2011 г.

Румен Стоев

Търговски представител за Югоизточна България
M  +359 885 775848
rumen.stoev@wienerberger.com
 
Румен Стоев висшето си образование в Университет “Проф Д-р Асен Златаров” специалност "Екология и опазване на околната среда". От 2007 г. развива кариерата си във Винербергер.

инж. Петър Петров

Мениджър Продажби и Продукти
М +359 887 200115 
peter.petrov@wienerberger.com
 
Инж. Петров се дипломира с отличие в два факултета на УАСГ, специалности „ПГС“ и „Мениджмънт и право в инженеринговата дейност“. През 2006 г. постъпва във Винербергер като „Търговски представител“, а от 2009 г. заема длъжността "Мениджър Продажби и Продукти“. Има над 18 години опит в продажбата на строителни материали.