Как изграждаме монолитни стени с Porotherm 38 N+F Comfort

Технология на изпълнение на монолитните стени с Porotherm
При изпълнението на зидове с Porotherm 38 N+F Comfort следва да се спазват всички изисквания при изпълнението на зидове с вертикални кухини. Кои моменти изискват нашето особено внимание?

Поради по-фината си решетка, този продукт изисква не само по-голямо внимание както при транспортирането му, така и при работата с него на обекта. При товаро-разтоварни дейности е необходимо повишено внимание, за да се избегнат ударите и рязкото поставяне на палетите в камиона, респепктивно на терена/обекта. Задължително условие е употребата на гумен чук при работа, а рязането на блоковете да става с машини за мокро рязане.

За да се избегнат топлинните мостове по фугите, както и да се гарантира качественото изпълнение на външните зидовете, изградени с Porotherm 38 N+F Comfort, Винербергер разработи цялостна система, в която освен керамичните блокове се предлага и необходимия зидарски разтвор с повишена топлоизолационна способност – Porotherm TM.
 
Това е специален зидарски разтвор, разработен за еднослойни стени от тухли с високи топлоизолационни свойства. Сухата смес съдържа перлит и има изключително нисък коефициент на топлопроводимост. Полага се с дебелина на слоя както при нормален варов разтвор, но без да влошава топлоизолационните характеристики на целия зид. Доставя се в торби като към сместа трябва само да се добави необходимото количество вода. Особено внимание трябва да се отдели при забъркването на разтвора. Тъй като той съдържа перлит, разтворът трябва да се разбърква само в гравитачен смесител, а не с миксер.

При закрепвания в стени, изпълнени от Porotherm 38 N+F Comfort, трябва да се използват единствено крепежни средства, подходящи за тухли с вертикални кухини от порьозна керамика, като внимателно се следват указанията на производителите.

Свързани статии