Цялостни системи за нов покрив

Керамични керемиди Тондах - дар от природата
За да може покривът да изпълнява своите функции, трябва да отговаря на минимален набор от изисквания за здравина, качество и естетичност. С течение на времето определени строителни материали и начини на градеж са се наложили като предпочитани, не само защото изпълняват споменатите изисквания, но и защото често ги надхвърлят, променят възприятията за сигурно и ефективно строителство и поставят нови по-високи цели за изпълнение.

Керамиката – доказана от времето и цивилизациите

Много добър пример за материал, доказал своите качества в различни географски райони и климатични условия, е керамиката. Тя е и основата, върху която се градят продуктите на Тондах. Керамичните покриви притежават редица предимства, определящи ги като синоним на дълготрайност, сигурност и надеждност. Сред тях се нареждат устойчивост, топлинна акумулация, набор от форми и цветове, хармонично съчетание с други материали. Керамичните керемиди са само връхната точка на цялостната покривна система, за чието изпълнение и безпрепятствено функциониране, Тондах предоставя разнообразни решения. За да работи покривът, трябва да бъде изградена цялата покривна система, а за да се реализира тя, е необходимо да бъдат прилагани системни решения, които са запазено ноу-хау на Тондах.

Компоненти на цялостната покривна система Тондах

Покривната система се състои от керамични керемиди, керамични и некерамични аксесоари, сред които фолио (подпокривна мембрана), летви, контра летви, керемиди със специфични функции (например вентилационна), системите за снегозадържане, вентилираща лента под билата за сух монтаж, начални капаци, тройници, четворници и т.н. Прилагането на некерамични аксесоари, т. нар. тунинг, също е от ключова важност, като част от решенията, които Тондах предлага, са вентилираща лента под билата за сух монтаж, скоби за керемиди и капаци, летводържатели, защитна мрежа против птици, различни елементи за вентилация, самовулканизиращи се ленти, завършващи алуминиеви лайсни, обшивка за комин и т.н.

Модели керамични керемиди

Много често мислено си представяме как ще изглежда нашият покрив, но представата ни остава някак неясна, абстрактна и нетрайна. Освен това има голямо значение как изглежда само една керемида и как изглеждат много керемиди подредени в строен и подреден покрив. Най-лесно би било да имаме и двете пред себе си. Ето и кратък преглед на моделите керемиди и изпълнени покриви.

Сигурност на подпокривното пространство

Пародифузната мембрана TONDACH® защитава подпокривното пространство от проникване на вода и позволява безпрепятственото преминаване на водните пари от човешката дейност под покрива и излизането им към канала за вентилация на пространството под покривното покритие. Важно е да бъде осигурена водоплътността на пародифузната мембрана, като към нея са предвидени и допълващи аксесоари като двойно залепващи самовулканизиращи се ленти, служещи за уплътняване на пироните, които пробиват мембраната при монтажа на носещите летви. Пародифузните мембрани, предлагани от TONDACH®, гарантират водоустойчивост, паропропускливост, термостабилност, устойчиви са на стареене и притежават механична здравина. Благодарение на тези качества спомагат за сигурността и защитата на цялостната покривна система.

Вентилация на подпокривното пространство

Вентилацията на пространството под покрива е от съществено значение, за да може той да изпълнява своето предназначение. Наличието на ефективна вентилация спомага за това покривът да работи като система, а непрекъснатият вентилационен поток от стряхата на покрива към билото позволява обдухването на дървената конструкция и същевременно нейното охлаждане. Вентилацията също така изпълнява ролята и естествена топлоизолация, а водните пари от подпокривното пространство, които се акумулират от естествената човешка дейност под покрива, също се отвеждат навън чрез вентилационния поток.

Сигурност и защита при неблагоприятни климатични условия

Осигуряването на надеждност при неблагоприятни климатични условия на покрива е особено предизвикателство. Всеки покрив е подложен непрекъснато на различни атмосферни влияния и промени във времето. В тези случаи значението на здравия покрив е още по-голямо. Сигурното захващане на керамичните керемиди и капаци TONDACH® посредством скоби за захващане, както и прилагането на завършващи керемиди, служи за подсигуряване на отделните елементи върху конструкцията и осигурява максимална стабилност при неблагоприятни климатични условия.

Снегозадържащи системи

TONDACH® предлага системи за снегозадържане, които спомагат за равномерното разпределение на снега върху покривната конструкция и не позволяват свличане на снежни маси, които могат да увредят стрехата.

Завършващи елементи за покрив

Завършващите елементи за покрив TONDACH® осигуряват допълнителна защита срещу капризите на времето, като не позволяват проникването на вода и навявания на сняг под конструкцията, с което гарантират още по-голяма сигурност. Тондах предлага начална и крайна преграда за фалцов капак, която се прилага при двускатни покриви и дава завършен вид на покрива, както и крайни/завършващи керемиди, които освен гореспоменатите функции, придават цялостен вид на покривната конструкция.

Свързани статии