Porotherm 25 N+F

Керамични блокове с верикални кухини Porotherm 25 N+F, за защитена зидария, с нут и федер, предназначени за неносещи зидове с дебелина на зида 25 см.

Дебелина на стената (cm)25
Количество разтвор (l/m³)55
Плътност (kg/m³)750
Размери (LxBxH в mm)375 x 250 x 238
Тегло (kg)16
Топлопроводимост (λ10 dryW/mK)0.26
Шумоизолация (dB)49
Якост на натиск (N/mm²)10