Резиденция за хора, страдащи от MCS

Резиденция за хора, страдащи от MCS
© Aрхитекти Зимернман Зутер АД

Проект Резиденция за хора, страдащи от MCS (Multiple Chemical Sensitivity - Множествена химическа чувствителност) Цюрих, Швейцария
Архитект Андреас Цимерман Архитекти АД
Модел тухла Porotherm
Реализация 2013

Необичаен пилотен проект

Първият жилищен блок в Европа, предназначен за лица, страдащи от множествена химическа чувствителност (MCS), е реализиран в Цюрих. Засегнатите лица показват алергична реакция към химикали и тежки метали, които се добавят към почти всички обичайни строителни материали, за да се улесни по-нататъшната обработка или да се оптимизират свойствата на материала. Дори много малки количества от тези жилищни отрови и емисиите, които те произвеждат, могат да причинят MCS. Симптомите включват замаяност, болки в ръцете и краката, както и проблеми с кожата и дихателните пътища.

Специалните нужди на жителите са взети под внимание от самото начало и засегнатите лица са включени в проекта. Важна предпоставка е и пестенето. Много хора, страдащи от МCS, живеят с лимитирани бюджети, а апартаментите, отдадени под наем като субсидирано жизнено пространство, трябва да са достъпни. Жилищната кооперация "Здравословно Живеене MCS"  (Gesundes Wohnen MCS), заедно с град Цюрих и жилищните кооперации в Цюрих, e реализирала необичайния пилотен проект, състоящ се от 15 жилищни единици.

Строителните материали

Изборът на подходящи материали, заедно с оформлението на апартаментите и разясненията, свързани със строителния закон, играе решаваща роля. Първата концепция вече се е основавала на минерални и по този начин на естествени материали - те не съдържат емисии, не са токсични и следователно са съвместими с алергичните вещества. От гледна точка на тези свойства изборът в полза на тухли като строителни материали е направен: керамични блокове Porotherm, напълнени с перлит, които се използват в чисто монолитна масивна конструкция за външните стени. При използване на висококачествени топлоизолационни керамични блокове не се изисква допълнителна изолация. По този начин се изключва друг потенциален източник на замърсители.

Тухлите отговарят на най-високите изисквания по отношение на статиката, звукоизолацията и екранирането срещу електромагнитни вълни. Когато се използват заедно с други строителни материали, те запазват вътрешния въздух свободен от миризми, радиация и други емисии и допринасят за здравословен жизнен климат.
 
Дървесните материали са почти напълно избегнати в този проект, тъй като хората, които страдат от МCS реагират много чувствително на смолите и другите компоненти, които се съдържат в дървесината. Лепилата, боите и покритията са ограничени до минимум и работниците в обекта са специално обучени да обработват материалите.

Възможно най-доброто качество живот

За да се постигне възможно най-доброто качество на живот, всички стаи в жилищната сграда на MCS имат оформление с много части. Колкото по-навътре в апартаментите се влиза, толкова по-"чисти" стават. Всеки от тях започва с един вид заключване, в което се помещават гардеробът и пералнята. Тук вредните външни и екологични влияния се отстраняват от дрехите, преди човек да влезе в самия апартамент. Спалните са разположени в края до външната стена.

Що се отнася до жителите, изграждането на резиденцията MCS е истински паметно събитие. Този иновативен пионерски проект играе ролята на предшественик в областта на екологичното и здравословно строителство. Изводите от него ще бъдат използвани за други бъдещи строителни проекти.

Арх. Андреас Цимерман за избора на подходящ строителен материал:

Много строителни материали са модифицирани чрез добавяне на химикали, за да станат строителните процеси по-бързи и по-лесни за работниците. В MCS къщата естествените строителни материали се използват така, че да са подходящи и за страдащите от алергии. Керамичните блокове Porotherm са без химически субстанции и са идеални за външните стени на резиденцията MCS.

Свързани статии