Обединено детско заведение "Зайченцето бяло” - зелена зона за образование и спорт

Обединено детско заведение ''Зайченцето бяло''
Референциите на Винербергер включват както жилищни, така и обществени сгради и обединеното детско заведение „Зайченцето бяло“ е пример за една такава.

Архитект
арх. Николай Давидков, арх. Магдалина Ръжева, арх. Петър Бубев
Местоположение
ул. "Патриарх Герман" № 81 А
Реализация
2014
Предназначение
Обществена сграда
РЗП
1723 м2
Модел тухла
Porotherm 25 N+F, Porotherm 12 N+F

В зелената зона за образование и спорт

Сградата се намира в периферията на с. Герман (район Панчарево, София), близо до новата сграда на 84 ОУ „Васил Левски“ и стадиона на селото. По този начин районът около детското заведение, училището и стадионът се превръща в зелена зона за образование, отдих и спорт – далеч от града, близо до природата. Сградата е с южно изложение, като има няколко входа. Единият  от тях е специално за групата ясла, а друг – само за администрацията. Има три основни двуетажни части и една едноетажна, като връзката се осъществява чрез хоризонтални и вертикални коридори. За сигурността на децата е предвидено да се има отделни пожарозащитни и хигиенни зони – всяка от тях с отделен вход и изход.
За всяка детска група има отделни самостоятелни помещения – четири за по-големите и едно за яслата. Вътрешните помещения са свързани с двора – връзката на подраставащите с природата и зеленината е важна и архитектът взема и това предвид.

Енергийна ефективност

Сградата е построена по стандартите за енергийна ефективност: зид от керамични блокове Porotherm 25 N+F; топлоизолация (Porotherm 12 N+F); слънчеви колектори за загряване на вода; отоплителна система, базирана върху възобновяеми енергийни източници. Пространството позволява естествено проветряване и охлаждане. Стаите са ориентирани на югоизток – така разходите за отопление през зимата са минимизирани.

Свързани статии