84 ОУ ''Васил Левски'' - зелена зона за образование и спорт

84 ОУ ''Васил Левски''

Архитект
Тилев Архитекти - арх. Димчо Тилев
Местоположение
с. Герман, ул.“Патриарх Герман“ 112
Реализация
2015
Предназначение
Обществена сграда
РЗП
2342 m²
Модел тухла
Porotherm 25 N+F, Porotherm 12 N+F

Минало и бъдеще в една сграда

Училището е с над 150-годишна история и реставрацията му е пример за това как може да се съхрани миналото, но да се вземе предвид и новото и модерното. Обновената сграда има две основни части: учебният корпус и място за спорт.
Пространството на учебния корпус е оптимизирано и в него са обособени осем класни стаи, компютърен кабинет, кабинет за работа с деца със специални образователни потребности, библиотека, място за хранене, медицински кабинет, административни кабинети. В обособеното за спорт място се намира физкултурният салон, съблекалните към него, а също и складът за спортни принадлежности.
Част от проекта е и оформянето на новия двор, заедно със спортните съоръжения в него. Децата могат да се забавляват като играят футбол, баскетбол, волейбол и дори народна топка на съответните игрища.

Много къщи под един покрив

Сградата се вписва в заобикалящата я среда – построена е така, че се осигурява модерна среда обучение, но се запазва и усещането за миналото.
Типично за с. Герман е ниското жилищно застрояване – почти всички сгради са къщи на два етажа и със скатен покрив. Именно поради тази причина покривът на основния корпус е опростен и обединяващ. Фасадата пък привлича с многообразието си – два цвята и два обема. Дизайнът създава усещането за група къщи под един покрив. Училището се превръща не просто в обикновена постройка, а в архитектурно произведение, на което децата, родителите и учителите могат да се насладят.

Свързани статии