Вентилационна лента - Вариовент

За допълнително разтегляне и по-добро вентилиране и покриване на по-широка площ.

Алуминиева профилирана лента със залепяща се лента от бутил (20 мм) за бърз и сигурен монтаж върху билната летва и интегрирана двойно сплетена зона 6 см. Размери: ширина: 320/380 мм, дължина: 5 м. Цвят: червен, кафяв и черен. Вентилационно сечение: 320 см2/м - много добра вентилираща способност. Фактор на разтегляне 30%, оптимално следване на формата на керемидите вкл. с висока вълна.