Вентилационна лента - Вариовент

За допълнително разтегляне и по-добро вентилиране и покриване на по-широка площ.