Вентилационна лента за било - алуминий

Алуминиева профилирана лента със залепяща се лента от бутил (20 мм) за бърз и сигурен монтаж върху билната летва и лесно центриране.

Вентилационната лента има фактор на разтегляне 30% и оптимално следва формата на керемидите, вкл. с висока вълна. Подпомага ефективната вентилация на пространството под керемидите. Предлагат се следните варианти: Вентилационна лента било 5 л.м./280 mm (алуминий) - естествен цвят; Вентилационна лента било 5 л.м./320 mm (алуминий) - червен цвят, кафяв и черен.