Уплътнение за елемент за улама

Уплътнение в зоната на уламата, допълнение към алуминиевата ролка за улама.