Универсална преграда за капaк XXL

Използват се при изпълнение на хоризонтално било.