Туист - полoвин керемида

Странично завършване на покрива и допълнителна защита - половин керемида.