Тройник за гладък капак

Служи за сигурна връзка между капаците по едно хоризонтално и две наклонени била.

Тройник за гладък капак 17 cm Тройниците се предлагат в естествен цвят, енгоби, глазура и глазура Амадеус* * = по заявка