Тройник за гладък капак

Служи за сигурна връзка между капаците по едно хоризонтално и две наклонени била.