Тройник за фалцов капак

Служи за сигурна връзка между капаците по едно хоризонтално и две наклонени била.'