Тондах Танго Плюс - теракота

Част от серията голямоформатни керемиди - притежава всички техни отличителни белези.