Терморазтвор Porotherm TM

Porotherm ТМ е специален заводски приготвен зидарски разтвор на Винербергер, разработен за еднослойни стени от тухли с високи топлоизолационни свойства Porotherm 38 N+F Comfort. Сухата смес съдържа перлит и има изключително нисък коефициент на топлопроводимост.