Туист - снегозадържаща скоба

Oще една част от системата за снегозадържане Tondach.