Снегозадържаща решетка - универсална

Служи за задържане и предпазване от свличане на снега и за защита на хора и обекти, особено при по-големи наклони.