Скоба за гладък капак

За закрепване на капаците един към друг и към билната летва.