Румба - вентилационна керемида

Вентилационните керемиди служат за вентилиране на пространството под керемидите.

Разполагат се по норматив на покрива. Допълват вентилиращата функция на сухия монтаж при билото.