Porotherm 38 N+F Comfort

Керамични блокове с кухини Porotherm 38 N+F Comfort, с повишени топлоизолационни характеристики. С тези блокове се изпълняват еднослойни стени без необходимост от допълнителна топлоизолация, отговарящи на изискванията на наредба № 7 за топлосъхранение, с нут и федер, предназначени за защитена зидария при неносещи зидове с дебелина на зида 38 см.

Дебелина на стената (cm)38
Количество разтвор (l/m³)70
Плътност (kg/m³)600
Размери (LxBxH в mm)250 x 380 x 238
Тегло (kg)14.5
Топлопроводимост (λ10 dryW/mK)0.108
Шумоизолация (dB)42
Якост на натиск (N/mm²)7.5