Porotherm 25 N+F Light

Porotherm 25 N F Light са керамични блокове с по-ниско обемно тегло и специфична решетка, която запазва всички основни предимства на тухлите Porotherm, като рязко намалява разхода на зидарски разтвор.

Дебелина на стената (cm)25
Количество разтвор (l/m³)44
Плътност (kg/m³)625
Размери (LxBxH в mm)375 x 250 x 238
Тегло (kg)13.7
Топлопроводимост (λ10 dryW/mK)0.34
Шумоизолация (dB)46
Якост на натиск (N/mm²)10