Porotherm 12 N+F

Керамични блокове с верикални кухини Porotherm 12 N F, за защитена зидария, с нут и федер, предназначени за неносещи зидове с дебелина на зида 12 см.

Дебелина на стената (cm)12
Количество разтвор (l/m³)58
Плътност (kg/m³)850
Размери (LxBxH в mm)500 x 120 x 238
Тегло (kg)11
Топлопроводимост (λ10 dryW/mK)0.34
Шумоизолация (dB)44
Якост на натиск (N/mm²)10