Обшивка около комин

За уплътнение зоната около комини/стени, отвежда водата към керемидите.