Надулучна пола

За гарантирано отвеждане на водата към улука.