Начален гладък капак

Първият елемент при изпълнение на наклонените била.