Набивен летводържател

Набивен летводържател с възможно регулиране на височината.