Набивен летводържател

Набивен летводържател с възможно регулиране на височината.

Размери: 75/250, 30 mm