Защитна мрежа против птици

За предотвратяване на влизане на птици/дребни животни - поставя се в зависимост от вида на улука.