Елемент за вентилация - комбиниран

В зоната на стрехата, служи за защита срещу насекоми с допълнителни четки за защита срещу птици.