Гвоздей с капаче 110 мм

За лесен и сигурен монтаж на керемиди и капаци.