Гладък капак

Гладкият капак (17 cm) служи за оформяне на хоризонтални и наклонени била.

Брой/л.м. = 2,8 Брой/пале = 96 Капаците се предлагат в естествен цвят, енгоба и глазури* * = по заявка