Гладък капак

Гладкият капак (17 cm) служи за оформяне на хоризонтални и наклонени била.