Фалцов капак

Фалцовият капак (17 cm) служи за оформяне на хоризонтални и наклонени била.