Елемент за вентилация

За вентилация в зоната на стрехата и за защита срещу насекоми.