Четворник за гладък капак

Служи за сигурна връзка между капаците на четири срещащи се била.