Четворник за фалцов капак

Служи за сигурна връзка между капаците на четири срещащи се била.'