Четворник за фалцов капак

Служи за сигурна връзка между капаците на четири срещащи се била.'

Четворник за фалцов капак 17 cm Четворниците се предлагат в естествен цвят, енгоби, глазура и глазура Амадеус* * = по заявка