Болеро - снегозадържаща керемида

За задържане на снега и предотвратяване на бързото му свличане.

Разполагат се по схема според наклона и климатичната зона в която е разположен покрива.