Болеро - снегозадържаща керемида

За задържане на снега и предотвратяване на бързото му свличане.