Общи положения

Винербергер Brick Award е конкурс, с който се отличават национални и международни проекти за керамична архитектура, които могат да бъдат номинирани от архитектурни критици, експерти, журналисти и издателства, както и от самите архитекти.

Влагането на продукти на Винербергер не е задължително условие!
Строителните материали, с които са изградени сградите могат да бъдат с различно приложение – напр. стени, фасади, настилки и покривни решения.
 
Критерии:
Критерият за избор е иновативност в архитектурното решение на сградата, майсторство при влагането на керамични материали. Освен това аспекти като устойчивост, функционалност и енергийна ефективност са от съществено значение.
 
Категории:
 • Жилищни сгради
 • Обществени сгради
 • Реконструкция
 • Градски решения
 • Специални решения, устойчивост и интеграция

Цикъл на провеждане:

През пролетта на всяка четна година се връчват наградите на победителите от съответната година. Нека вземем за пример Brick Award 2018. Церемонията за връчване на наградите ще се проведе в началото на май 2018. На церемонията традиционно се представя и архитектурния алманах Brick – луксозна книга, представяща плеядата от финалистите на конкурса.
 
След награждаването за съответната четна година - през есента - се обявява началото на т.н. национални селекции. Тогава и България стартира своя национален Brick Award конкурс за номинации на български проекти. В него могат да участват всички сгради, завършени през последните 2 години (в примерния случай между 2014 и 2016 г. вкл.) В рамките на няколко месеца (до края на календарната четна година) се събират заявки и информационни материали за проекта. В нашия пример срокът за участие е 31.12.2016.

Информацията се обработва. В началото на всяка нечетна година (в нашия пример това ще бъде м. февруари 2017) независимо жури избира победителите в националния конкурс, които ще продължат надпреварата на международно ниво. На церемония в България се прави преглед на всички участвали български проекти и се връчват българските отличия. Всички локални победители се окомплектоват и се номинират за световната селекция и се изпращат във Виена до средата на март на нечетната (2017) година.
Информацията от всички постъпили номинации от цял свят се обработва. Измежду стотиците проекти се избират до 50 финалисти.
 
През м. юни на нечетната (2017) година независимо международно жури, в което участват архитекти и архитектурни критици от различни държави, избира победителите в различните категории.
 
В оставащите месеци на нечетната (2017) година се подготвя т.н. архитектурен алманах Brick, който представя всички 50 финалисти и победителите с подробна инфомация за проектите, архитектурни критики, снимки, планове и кратки визитки на архитектите.
 
През пролетта на следващата четна година (в примерния случай това ще бъде през 2018 г.) се провежда следващата церемония по награждаването на победителите за 2018 г.

Условия за участие за Brick Award:

 • Преобладаващата част на вложените материали да бъде керамика (тухли за основна зидария, фасадни тухли, керемиди, керамични настилки и др.)
 • Година на завършване - последните два години от обявяването на началото на конкурса
 • Проект - реализиран и завършен проект без ограничения във вида строителни работи - ново строителство, пристрояване, реставрация, интересни реконструкции на керамични сгради, специални решения и др.
 • Всички видове сгради могат да участват: еднофамилни, многофамилни къщи, жилищни сгради, индустриални и обществени сгради, селскостопански обекти и др.

Необходими документи:

 • Попълнен формуляр – заявка за участие
 • Представителни снимки на реализираната сграда с висока резолюция
 • Обяснителна записка до 1 страница A4
 • Архитектурни планове на сградата (типово разпределение и фасади)
 • Декларация за авторски права (попълва се отделно и се прилага)

 

За повече информация във връзка с условията за участие в националната селекция и необходимите материали: Любина Любенова, Т: 0889 111 654,  lyubina.lyubenova@wienerberger.com

Brick Award 2018

На 5.10.2016 г. се проведе локалната церемония за Brick Award 2018. Тримата победители ще представят България във Виена. Можете да прочетете повече за награждаването и спечелилите проекти тук.

Свързани статии