Винербергер ЕООД винаги се е стремила да бъде близо до своите клиенти и да изгражда дълготрайни и ползотворни връзки с тях.

В началото на юни 2012 г. компанията стартира програма, наречена „Винербергер ПАРТНЬОР“, която е насочена в подкрепа на строителни фирми, бригади или самостоятелни майстори и зидаро-мазачи, ползващи продукти за зидария.
Тази програма продължава да помага на включилите се участници да "видят" реалните плодове на своя труд, като получават възможност да трупат бонус точки, срещу които да получават награди в най-широк диапазон.
 
От началото на септември 2016 г. в програмата се включи и фирма Тондах България, която със своите системни решения за керамични покриви ще допълни палитрата от висококачествени керамични строителни материали.
 
Програма ПАРТНЬОР има за цел да даде възможност на участниците, които заявят воля за участие в Програмата, да се запознаят детайлно чрез информационни материали, лични срещи с представители на Винербергер ЕООД и Тондах България с продуктите на двете компании и ползите от тяхната употреба.
 
Право на участие имат всички физически лица, които пребивават на територията на Република България, навършили 18 години и притежават дееспособност съгласно разпоредбите на действащото право да сключват сделки от свое име и за своя сметка със собствените си действия и развиват професионална дейност в областта на строителството.
 
Повече можете да прочетете в Общите условия на Програма ПАРТНЬОР
 
Защо да участвате?
  • За да сте по-добре информиран за нови продукти „от извора“
  • За да получите безплатна консултация и обучение
  • За да спечелите куп награди

Свързани статии