При разработката на тази концепция ние взехме предвид околната среда, за да можете да строите и живеете според собствените си възгледи по един природосъобразен начин. Домът ви ще остане близо до природата, ще бъде здравословен, достъпен като цена и ще запази своята инвестиционна стойност във времето. Това са достатъчно основателни причини да се запознаете в подробности с керамичната къща е4.
 
Откъде заимствахме името е4? То е съставено от трите вече добре познати стълбове на устойчивото, природосъобразно строителство:
 
  1. Енергийната ефективност – както при производството на строителните продукти, така и при експлоатацията им.
  2. Икономичното строителство – икономично при първоначалната инвестиция, но и по време на целия период на обитаване на една сграда.
  3. Екологията – не само при създаването на строителния продукт, но и през целия му жизнен цикъл.
Това, което Винербергер добави, е четвъртото „е“ – емоцията (всички думи на английски започват с „е“: energy, economy, environment, emotion - бел. Ред.).
Каквото и да правим, емоцията е онази движеща сила, която ни кара да вървим по нашия път. Тя ни дава онова чувство на комфорт, сигурност, защитеност. Затова и за нас емоцията е също толкова съставна част от един дом, както и всички други.

Енергия къща е4

Energy (енергия)

Неотдавна осъзнатата действителност, че енергийните запаси на планетата не са неизчерпаеми ни накара да се замислим за много алтернативни източници на енергия. Това кара и цените на енергията да растат постоянно. Но в крайна сметка най-чистата и евтина енергия е спестената. С нашата концепция е4 няма да се тревожите за непредсказуемо растящите цени на енергията, просто защото керамичната къща консумира енергия много по-икономично от други системи. Тухлите с повишена изолационна способност изолират ефикасно студа през зимата и горещините през лятото и са най-подходящи при използването на възобновяеми енергийни източници като фотоволтаични системи и биомаса.

Икономичност при къща е4

Economy (икономичност)

Важно е да се съобразяване с предварително набелязания бюджет. Важно е обаче и да не правим компромиси с онези елементи от строителството, които биха ни спестили пари и главоболия в бъдеще и в продължение на години наред. Благодарение на концепцията на Винербергер харчите само толкова, колкото е нужно. Умелата комбинация от системи ще предотврати съществено надвишаване на бюджета още във фазата на изграждане на къщата, а ниските разходи по експлоатация и поддръжка във времето ще държи комуналните разходи ниски.

Околна среда и природа

Ecology (околна среда)

Високата изолационна способност на керамичната къща e4 е основната предпоставка за използването на възобновяема енергия и свързаното с нея намаление на въглеродните емисии. Освен това тухлите са изцяло екологичен строителен материал – състоят се от четирите основни елементи на Земята - въздух, земя, огън и вода, което означава, че ще можете едновременно да намалите своите разходи и да допринесете за опазването на околната среда.

Емоция, щастливо семейство

Emotion (емоция & комфорт)

В новата концепция е4 са вложени не само експертните умения на световния пазарен лидер Винербергер, но и голяма доза страст и удовлетворение. Удовлетворение от свободата на архитектурната мисъл, от здравословния микроклимат, при който температурните разлики и отклоненията във влажността на въздуха са добре балансирани. Удовлетворение от високото качество на живот и комфорт на обитаване, а и не на последно място - от сигурността на инвестицията за поколения напред.

Свързани статии