Монолитни стени с Porotherm 38 W.i. Plan

Porotherm 38/44 W.i. Plan
Пълнените тухли Porotherm съчетават керамика и вата в едно изделие, като спестяват много операции и средства по полагането на допълнителна топлоизолация, а същевременно запазват ценните преимущества на еднослойната стена.

Прецизна геометрия

Тези тухли са шлайфани и размерите им са точни до милиметри. Затова и прецизното нивелиране и полагане на цименто-пясъчния разтвор за първия ред на тухлите е задължително. По този начин ще се спести време на по-късен етап и ще се гарантира още от началото праволинейност на зида.
 
Нивелирането на разтвора може да стане и по традиционни способи, но работата с инструмента за нивелиране на Винербергер спестява много повече време. Започва се от най-високата точка на основата. Там се поставя първия елемент от инструмента и се нивелира, като се предвижда в тази точка дебелина на зидарския разтвор да бъде около 1 см.
 
Вторият елемент на инструмента за нивелиране на зидарския разтвор при основата, се поставя на разстояние и с помощта на мастар, който се движи по шините, се изравнява разтвора между елементите. Излишното количество се отстранява и разтворът се отсича с мистрия. Ако е зидът е по-дълъг, операцията по нивелирането се повтаря, като се използва първият елемент на инструмента. За да не повреди нанесения и нивелиран зидарски разтвор, първият елемент се приплъзва напред и нагоре, премества се и се нивелира отново, а празните места се запълват с мистрия.
 

Ниско обемно тегло

За улеснение на майсторите са предвидени и специални щипки за тухли Porotherm, с които блоковете се пренасят много бързо и удобно. Първият блок се поставя в единия край на зида, върху нивелирания вече зидарски разтвор. Правилното подвеждане на първия ред е от съществено значение за бързото и точно изграждане на стената, затова по време на изпълнението му всяка тухла се нивелира и непрекъснато се проверява дали е в правилно положение.
 
Керамичният блок надстърча пред стоманобетонната конструкция, за да бъде тя топлоизолирана по-късно и по този начин да се елиминират термомостовете. Самата тухла има ниско обемно тегло - само 620 кг/м3, което я прави подходяща за изграждане и на многоетажни сгради.

Спестяване на множество операции

Влагането на вата в тухлите Porotherm спестява множество операции, свързани с полагането на допълнителна топлоизолационна система отвън. Така се осигуряват подобрени топлоизолационни показатели на зида, без да се лишаваме от отличителната за керамиката акумулираща способност. Това прави тухлите изключително подходящи за сгради с почти нулево потребление на енергия или дори пасивни сгради. Важното тук е, че ватата остава зад черепа на тухлата и така се осигурява твърда фасада, без да се увеличава допълнително дебелината на стената. Заедно с липсата на разходи за поддръжка и саниране през годините, сградата запазва инвестиционната си стойност дълго във времето.
 
Характерната сглобка нут и федер уплътнява зида и улеснява зидането. Тухлата лесно се приплъзва по тази сглобка и застава на мястото си в реда. Прецизността, с която се нивелира първият ред гарантира след това да започне само последователното редене на блоковете, които взаимно водят праволинейно зида. Преди да се продължи с втория ред, повърхността на тухлите се обезпрашава с мокра четка.

Без морки процеси с Porotherm Dryfix

Повърхността на шлайфаните тухли позволява за зидането им да се използва специално полиуретаново лепило Porotherm Dryfix, което се нанася с пистолет със специален накрайник, изчислен така, че двете ивици от лепилото да попадат точно върху две от вътрешните стени на тухлата. С това лепило строителната площадка остава чиста по време на целия процес на зидане и се спестява бъркането на разтвор като елиминира мокрите процеси. Избягването на термомостове в зоната на фугата осигурява максималната топлоизолационна способност на блоковете. Работата с него е два пъти по-бърза и не изисква допълнителен набор от инструменти. Високата слепваща способност е гарантирана дори и при ниски температури, защото това лепило може да се използва при температура на въздуха до -5о С.

Безпроблемно рязане във всички посоки

На точно определено разстояние, по височината на зида, се монтират и металните еластични връзки, които осигуряват стабилността на зида. За разминаването на вертикалните фуги се налага рязане на блоковете. Използва се традиционната машина за мокро рязане. Пълнените тухли Porotherm се режат лесно както във вертикална, така и в хоризонтална посока. За превързване с вътрешните стени се залагат метални планки в хоризонталната фуга още по време на зидането.

Енергийна ефективност и комфорт на обитаване

И когато говорим за пестене на енергия и ресурси, не трябва да се ограничаваме само до топлоизолационната способност на материалите, но и допълнителната способност на керамиката да акумулира топлината в себе си. Благодарение тази акумулиращата способност на керамичните тухли температурните колебания се изравняват по естествен път, без да е необходимо изразходването на допълнителна енергия за това.
 
Липсата пък на изкуствени материали позволява на стените да дишат. В допълнение повишените звукоизолационни показатели гарантират спокойствие, независимо къде се намира сградата. Комбинацията от всичко това придава усещането за истински комфорт на обитаване.

Свързани статии