Какво се крие зад четирите "е"-та?

При разработката на тази концепция ние взехме предвид околната среда, за да можете да строите и живеете според собствените си възгледи по един природосъобразен начин. Домът ви ще остане близо до природата, ще бъде здравословен, достъпен като цена и ще запази своята инвестиционна стойност във времето. Това са достатъчно основателни причини да се запознаете в подробности с керамичната къщата е4. Откъде взаимствахме името е4? То е съставено от трите вече добре познатите стълбове на устойчивото, природосъобразно и устойчивото строителство: енергийната ефективност – както при производството на строителните продукти, така и при експлоатацията им, икономичното строителство – икономично при първоначалната инвестиция, но най-вече и по време на целия период на обитаване на една сграда и екологията – не само при създаването на строителния продукт, но и през целия му жизнен цикъл. Това, което Винербергер добави е четвъртото „е“ – емоцията (всички думи на английски започват с „е“, бел. Ред.). Каквото и да правим, емоцията е онази движеща сила, която ни кара да вървим по нашия път. Тя ни дава онова чувство на комфорт, сигурност, защитеност. Затова и за нас емоцията е също толкова съставна част от един дом, както и всички други.

Energy (енергия)

Неотдавна осъзнатата действителност, че енергийните запаси на планетата не са неизчерпаеми ни накара да се замислим за много алтернативни източници на енергия. Това кара и цените на енергията да растат винаги и само нагоре. Но в крайна сметка най-чистата и евтина енергия е спестената. С нашата концепция е4 няма да се тревожите за непредсказуемо растящите цени на енергията, просто защото керамичната къща консумира енергия много по-икономично от други системи. Тухлите с повишена изолационна способност изолират ефикасно студа през зимата и горещините през лятото и са най-подходящи при използването на възобновяеми енергийни източници като фотоволтаични системи и биомаса.

Economy (икономичност)

Важно е да се съобразяване с предварително набелязания бюджет. Важно е обаче и да не правим компромиси с онези елементи от строителството, които биха ни спестили пари и главоболия в бъдеще и в продължение на години наред. Благодарение на концепцията на Винербергер харчите само толкова, колкото е нужно. Умелата комбинация от системи ще предотврати съществено надвишаване на бюджета още във фазата на изграждане на къщата, а ниските разходи по експлоатация и поддръжка й във времето ще държи комуналните ви разходи ниски.

Ecology (околна среда)

Високата изолационна способност на керамичната къща e4 е основната предпоставка за използването на възобновяема енергия и свързаното с нея намаление на въглеродните емисии. Освен това тухлите са изцяло екологичен строителен материал – състоят се от четирите основни елементи на Земята - въздух, земя, огън и вода, което означава, че ще можете едновременно да намалите своите разходи и да допринесете за опазването на околната среда.

Emotion (емоция & комфорт)

В новата концепция е4 са вложени не само експертните умения на световния пазарен лидер Винербергер, но и голяма доза страст и удовлетворение. Удовлетворение от свободата на архитектурната мисъл, от здравословния микроклимат, при който температурните разлики и отклоненията във влажността на въздуха са добре балансирани. Удовлетворение от високото качество на живот и комфорт на обитаване, а и не на последно място удовлетворение от сигурността на инвестицията за поколения напред.

Свързани статии